Kontor i Hallingdal

Advokat Sindre Løvgaard samarbeider med konsulent/underleverandør O.A. Søgnen i saker som krever helsefaglig og/eller regnskapskompetanse. Dette skjer i den enkelte sak i samråd med klienten.

Advokat Sindre Løvgaard har avdelingskontor i Nesbyen i Hallingdal. Kontoret ligger i Alfarvegen 126, sammen med privatmegleren hallingdal rett ved Buskerud Tingretts lokaler

For oppdrag i Hallingdal ta kontakt med advokat Sindre Løvgaard på e-post: sindre@advokatlovgaard.no, telefon 41 51 51 37 eller kontaktskjema.

Kontaktskjema

Betingelser

1 + 13 =

Konsulent og underleverandør

Olav Arnfinn Søgnen

cand.pharm.

Autorisert helsepersonell: Provisorfarmasøyt

Utdanning og bakgrunn:

    • Hovedfag i samfunnsfarmasi, UiO
    • Hovedfagskurs i rusmiddelkontroll (FHI) og helseøkonomi (FI)
    • Forsker ved Statens legemiddelverk (Seksjon for legemiddelovervåkning)
    • Bred erfaring fra ulike roller i apotekvesenet
    • Variert bistand i ulike sakstyper

Søgnen har også erfaring med å bistå advokaten i andre typer saker, f.eks. arv og skifte. Han har kompetanse innen økonomi og regnskap.