OM ADVOKATENE GREEN & LØVGAARD

Anders Green

Anders Green

Advokat

Advokat Anders Green har lang og omfattende prosedyreerfaring og driver hovedsakelig med strafferett og barnevernsrett. Han påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat, saker som omhandler psykisk helsevern og enkelte andre oppdrag særlig der det er behov for prosedyreerfaring.

Han prosederer jevnlig for tingrett, lagmannsrett og nemnder. Han er medlem av Forsvarergruppen og sitter i styret i Advokatforeningen i Buskerud.

Han er fast forsvarer i Drammen tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

Han fikk advokatbevilling i 2002 og har 15 års erfaring som advokat. Han har arbeidsbakgrunn blant annet fra påtalemyndigheten. Han har de siste 9 årene drevet eget advokatfirma.

 

 

 

Sindre Løvgaard

Sindre Løvgaard

Advokat

Advokat Løvgaard arbeider med forhandlinger og prosedyre for domstoler og nemnder.

Han arbeider innenfor følgende fagfelt:

  • Strafferett, som forsvarer eller bistandsadvokat
  • Barnevern, for foreldrene eller ungdommer
  • Arverett
  • Familierett, herunder økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd og bosted og samvær for barn
  • Fast eiendom, herunder spørsmål knyttet til kjøp og salg, vegretter mv.
  • Kontraktsrett
  • Bostyrer i konkursbo

Advokat Løvgaard er fast forsvarer i Hallingdal tingrett.

Han har praksis dels i Drammen og dels i Hallingdal og kontor begge steder.

Han har arbeidsbakgrunn som vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo, dommerfullmektig, advokatfullmektig og rådgiver i Olje- og energidepartementet. Han fikk advokatbevilling i 2011.

KONTAKT

icon_pin

Adresse
Nedre Torggate 18 A
3015 Drammen
I kontorfellesskap med Advokatene Schade, Smith og Austad Da.
Telefon: 32808250
Fax: 32808255

icon_phone

Advokat Anders Green
Mobil: 92 22 16 07

Advokat Sindre Løvgaard
Mobil: 41 51 51 37

 icon_mail

Advokat Anders Green
Epost: green@advokatene-bhg.no

Advokat Sindre Løvgaard
Epost: sindre@advokatlovgaard.no

HER FINNER DU OSS

Advokatfirma Green & Løvgaard