Advokat Anders Green

Advokat Anders Green har lang og omfattende prosedyreerfaring og driver hovedsakelig med strafferett og barnevernsrett. Han påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat, saker som omhandler psykisk helsevern og enkelte andre oppdrag der det er et særlig behov for prosedyreerfaring.

Han prosederer jevnlig for tingrett, lagmannsrett og nemnder. Han er medlem av Forsvarergruppen.

Han er fast forsvarer i Buskerud tingrett og i Borgarting lagmannsrett.

Han fikk advokatbevilling i 2002 og har over 20 års arbeidserfaring som advokat. Han har arbeidsbakgrunn blant annet fra påtalemyndigheten. Han har de siste 15 årene drevet eget advokatfirma.

Mobil: 92 22 16 07
Epost: green@advokatene-bhg.no

Advokat Sindre Løvgaard

Advokat Sindre Løvgaard har ca 15 års arbeidserfaring fra domstol, offentlig forvaltning og som advokat. Han fikk advokatbevilling i 2011.

Han arbeider dels i Drammen og dels i Hallingdal og har kontor begge steder.

Advokat Sindre Løvgaard påtar seg følgende sakstyper

  • Arv
  • Oppgjør etter samlivsbrudd
  • Fast eiendom og kontraktsrett
  • Straff
  • Barnefordeling
  • Barnevern
  • Helse- og trygderett

Advokaten undersøker etter nærmere avtale om du har forsikring som dekker rettshjelp eller om du har krav på fri rettshjelp fra det offentlige.

Mobil: 41 51 51 37
Epost: sindre@advokatlovgaard.no

Konsultasjon?

Ta kontakt på telefon eller e-post. Advokat Sindre Løvgaard har også kontor i Hallingdal. Klikk her for mer informasjon om avdeling Hallingdal.

Kontakt


Adresse

Nedre Torggate 18 A
3015 Drammen
I kontorfellesskap med Advokatene Schade, Smith og Austad Da.

icon_phone

Advokat Anders Green

Mobil: 92 22 16 07

Advokat Sindre Løvgaard

Mobil: 41 51 51 37

icon_mail

Advokat Anders Green

Epost: green@advokatene-bhg.no

Advokat Sindre Løvgaard

Epost: sindre@advokatlovgaard.no

Advokatfirma Green & Løvgaard